متن خبر

آیا سازمان سینمایی جشنواره فیلم فجر را فدا خواهد کرد؟ تلاش برای تبدیل جشنواره فجر به یک جشن در پایان سال سینما

آیا سازمان سینمایی جشنواره فیلم فجر را فدا خواهد کرد؟ تلاش برای تبدیل جشنواره فجر به یک جشن در پایان سال سینما

اخبار سینمای ایران    آیا سازمان سینمایی جشنواره فیلم فجر را فدا خواهد کرد؟  تلاش برای تبدیل جشنواره فجر به یک جشن در پایان سال سینما
شناسهٔ خبر: 44928 -
سینماپرس-اخبار سینمای ایران-

صبح چهارشنبه ۸ شهریور ماه نشست خبری منوچهر شاهسواری مدیرعامل خانه سینما در محل این خانه و با حضور اهالی رسانه برگزار شد. وی در سخنانی بیان کرد: وقتی در میدان کار اجرایی هستیم باید هدف خود را مراقبت کنیم به خاطر همین زیاد مصاحبه نمی کنم و از این جهت از اهالی رسانه عذرخواهی می کنم.

منوچهر شاهسواری پاسخ به سوال خبرنگار سینماپرس، در خصوص اظهارنظر حیدریان درباره تغییرات در ضوابط جشنواره فجر و احتمال کم شدن جوایزاین رویداد هنری بیان کرد: این جشنواره خدمات گرانبهایی به سینمای ما دادهاستاما باید تغییراتی در آن انجام شود و باید ضرورت های شکل گیری آن مورد بازبینی قرار گیرد. درباره جشنواره فجر در هیات رییسه آکادمی مفصل بحث کردیم و آکادمی بر این باوراستکه جشنواره باید از حالت رقابتی خارج و به مراسم تولید پایان سال تبدیل شود البته این یک نظر است.


مدیرعامل خانه سینما تاکید کرد: ما نمی توانیم به دیگر جشنواره ها مثل جشنواره سینما حقیقت و جشنواره فیلم کوتاه بی توجه باشیم و باید ببینیم کجاها با یکدیگر هم پوشانی داریم. به هر حال ادامه شیوه قبلی جشنواره باعث رشد ما نمی شود و این را به عنوان نظر شخصی می گویم. ما از نظام مشورتی پرهیز نمی کنیم و هرکجا لازم باشد به دوستان مشورت می دهیم تا سینما را از حوزه خدمات به سمت صنعت ببریم.


او بیان کرد: پایگاه خبری ایهنای که شورای عالی تهیه کنندگان و یا کانون کارگردانان به مواردی اعتراض می کنند یعنی خانه سینما اعتراض کرده است. خانه سینما جدا از صنوف خود نیست و ما پشتیبان هر حرکت درست صنف ها در دفاع از حقوقشان هستیم.


سپس شاهسواری عنوان کرد: من به عنوان مدیرعامل خانه سینما رییس اعضایمان نیستم بلکه وکیل آنها هستم. اختیار آنها به دست خودشاناستو ما علاقه مندیم که صنوف بر اساس معیارهای تشخیصی خود فعالیتشان را سامان دهند البته تا جایی که با منافع سینما تقابل نداشته باشد.


وی بیان کرد: برخی موقعیت هایی ایجاد می شود که ما می توانیم پولی را برای چرخاندن فعالیت صنوف بگیریم که این موقعیت ها نباید حمل بر سودجویی شود. درباره جشن سینما نیز باید بگویم خوشحالم که جشن امسال روی پایه های تشکیل انجمن علوم و فنون به عنوان مظهر ارتقای کیفیت سینمای ایران آغاز به کار کرده است. کارهای جشن به صورت پاکیزه انجام می شود و باعث افتخار مناستدر دوره ای خدمتگزار خانه سینما و جشن آن هستم که ریاست آن بر عهده هارون یشایاییاستو به لحاظ حرفه ای و حیثیتی لازماستاز او تشکر کنم.


مدیرعامل خانه سینما با اشاره به مساله شهدای مدافع حرم که مساله تجلیل از آنها در جشن سینمای ایران توسط برخی اهالی رسانه مطرح شد، بیان کرد: آنچه به حیثیت ما مربوط می شود متعلق به همه مااستو از دید سینما پنهان نمی ماند. مگر می شود جشن سینما را برگزار کنیم اما یادی از عزیزانی که جان خود را داده اند و دفاع کرده اند نباشیم؟ ما حتما امسال از آنها یاد می کنیم.


شاهسواری اظهار کرد: یکی از وظایف اهالی فرهنگ توجه دادن به مسایلیاستکه متعلق به همهاستبه همین دلیل مضمون جشن امسال «آب» است. ما فکر می کنیم وضعیت آب در کشور ما در شرایط خطرناکیاستو باید درباره آن به یکدیگر هشدار دهیم و مخاطبان را از آن آگاه کنیم و نگرانی ها را درباره کمبود آب بیان کنیم.


مدیر عامل خانه سینما در پاسخ به سوالی درباره جشن های دیگر خانه سینما که در آنها از برگزیده ها تقدیر می شود، بیان کرد: برای اصنافی که خارج از شاخه های پانزده گانه هستند تقدیر درنظر گرفته شده وگرنه مثلا ما در جشن بزرگ سینمای ایران تندیس فیلم کوتاه می دهیم. در مورد مستند هم تندیس مستند کوتاه به کارگردان و تندیس مستند بلند به تهیه کننده داده می شود.


وی درباره سوالی درباره اینکه مدرسه ملی سینما و خانه سینما قراراستبه صورت موازی در بحث آموزش عمل کنند، بیان کرد: روزی که با هیات مدیره سابق جلسه ای داشتیم برای خودمان سه ماموریت اعلام کردم؛ اول بحث «مراقبت» که در آن بیمه، مهربانی، مراقبت از فیلم ها و تخصص های مختلف وجود دارد. دوم بحث «رونق»استیعنی در تولید و توزیع و نمایش باید رونق داشته باشیم. سوم «ارتقا»استکه اگر به آن نرسیم رونق ما از بین می رود اگر بهتر از روز گذشته نباشیم نمی توانیم فعالیت کنیم.


مدیرعامل خانه سینما تاکید کرد: هیات رییسه ماموریت ویژه پیدا کردهاستکه از هر چه به امور کمی برمی گردد مراقبت شود. در این معادله هم توافقی با ساپایگاه خبری ایهنا سینمایی و مدرسه ملی کردیم تا درباره امکاناتی و ابزاری که در مدرسه ملیاستتفاهم کنیم تا ضرورت ها و نیازسنجی های لازم برای آموزش به خصوص در حوزه فناوری ها صورت گیرد ما در بازاریابی مشکل جدی داریم و این موضوع باید مرتفع شود، مدرسه ملی سینما و ما دو بال ارتقای دانش در همه حوزه ها هستیم.


شاهسواری در بخش دیگری از صحبت های خود توضیح داد: ما قرار نیست جایگزین کسی در سینما شویم. منظور ما از سهم سینما از بازار جهانی ایناستکه فیلمی قابل عرضه به جهان داشته باشیم نه اینکه در مارکتینگ دخالت کنیم.


وی تاکید کرد: من عضو هیات رییسه آکادمی سینمای ایران نیستم و این آکادمی مستقل کار می کند. در ادامه باید بگویم محل برگزاری مراسم هایی از این دست یک بحراناستو بی شک سینمای ایران لیاقت داشتن یک کاخ ثابت دارد. البته مکان برگزاری جشن مشخصاستکه به زودی اعلام می شود. همچنین باید بگویم هیچ کمک دولتی ویژه ای به غیر از تفاهمنامه حمایتی ساپایگاه خبری ایهنا سینمایی که اول هر سال داریم، نداشته ایم و بودجه ای از جایی برای جشن دریافت نکرده ایم و اسپانسری هم نداشته ایم.


این تهیه کننده سینما توضیح داد: سینمای ایران به لحاظ زبانی و وارد شدن به بازار جهانی در موقعیت ویژه است. توسعه سینمای ایران بدون ایجاد فضای حرکت در عرصه بین الملل امکانپذیر نیست. ما به هر یک نفری که به گیشه سینما می رود احترام می گذاریم و باید بپذیریم هر فرد نیازها و سلیقه های متنوعی دارد و هر سینماگر می تواند به بخشی از سلیقه مخاطب جواب دهد. منوچهر شاهسواری درباره سوالی مبنی بر اینکه او دبیر جشنواه سی و ششم فیلم فجر می شود؟ بیان کرد: هیچ پیشنهادی در این حوزه به من نشده است.


مدیرعامل خانه سینما در پاسخ به اینکه به دلیل رابطه اش با ساپایگاه خبری ایهنا سینمایی در قبال برخی رفتارها سکوت می کند، بیان کرد: من به قاعده عربده کشی اعتقاد ندارم و فرهنگ و سینما تعامل های دو طرفه هستند. آیا شما معتقد هستید که باید با ساپایگاه خبری ایهنا سینمایی روابط خوبی نداشته باشیم؟ فکر می کنم سینمای ایران برای پیشرف باید همه تلاش خود را انجام دهد تا بخش خصوصی در سینمای ایران در تمام وجوه پیشرفت کند و برای این امر همه قوانین باید تغییر کند و تصدی گری دولت کم شود و برای این امر راه حل تعامل از تقابل بهتر است.


شاهسواری درباره حضورش در کمیسیون فرهنگی مجلس بیان کرد: من در مقام مدیرعاملی خانه سینما این دومین جلسه ای بود که به کمیسیون فرهنگی می رفتم. ما در بخشی از موضوعات مانند مالکیت معنوی و … نیازمند تغییر و انشای قوانین هستیم و برای این منظور باید با کمیسیون فرهنگی مجلس بیان کردگو داشته باشیم. در جلسه درباره اینکه کمیته مشترکی بین سینما و کمیسیون ایجاد شود صحبت کردیم و امیدوارم شکل و شمایل درست پیدا کند.


وی تاکید کرد: ما نیازمند همراهی دولت هستیم، این کار مشترک صنف، دولت و قوه مقننه است. یکی از بزرگترین ماموریت ها بردن لایحه نظام صنفی به مجلساستو از این جهت دچار مشکل هستیم، ما این کار را شروع و با ساپایگاه خبری ایهنا سینمایی بیان کردگو کرده ایم.


شاهسواری درباره حمایت از جوانان نیز بیان کرد: انجمن سینمای جوانان در این زمینه کار می کند و ما در تفاهمنامه خودمان با مدرسه ملی بندی برای کمک به جوانان آورده ایم.

برچسب‌ها

محبوب کن - فیس نما

ارسال نظر

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

محل تبلیغات

تبلیغات ایهنا تبلیغات ایهنا

طراحی و اجرا مهدی نوروزی -کلیه حقوق تعلق دارد به پایگاه خبری سینمایی ایهنا

اخبار سینمای ایران اخبار سینمای ایران اخبار سینمای ایران اخبار سینمای ایران اخبار سینمای ایران
اخبار سینمای ایران اخبار سینمای ایران اخبار سینمای ایران اخبار سینمای ایران اخبار سینمای ایران logo-samandehi