سینماپرس: بادیگارد به عنوان بهترین فیلم از نگاه خانواده شهدا اعلام شد.

به گزارش سینماپرس بهترین فیلم از نگاه خانواده شهدا اعلام شد.


اعلام برگزیده بهترین فیلم سینمای ایران از نگاه خانواده شهدا:

جایزه به بادیگارد ابراهیم حات"/> سینماپرس: بادیگارد به عنوان بهترین فیلم از نگاه خانواده شهدا اعلام شد.

به گزارش سینماپرس بهترین فیلم از نگاه خانواده شهدا اعلام شد.


اعلام برگزیده بهترین فیلم سینمای ایران از نگاه خانواده شهدا:

جایزه به بادیگارد ابراهیم حات" /> سینماپرس: بادیگارد به عنوان بهترین فیلم از نگاه خانواده شهدا اعلام شد.

به گزارش سینماپرس بهترین فیلم از نگاه خانواده شهدا اعلام شد.


اعلام برگزیده بهترین فیلم سینمای ایران از نگاه خانواده شهدا:

جایزه به بادیگارد ابراهیم حات"/> سینماپرس: بادیگارد به عنوان بهترین فیلم از نگاه خانواده شهدا اعلام شد.

به گزارش سینماپرس بهترین فیلم از نگاه خانواده شهدا اعلام شد.


اعلام برگزیده بهترین فیلم سینمای ایران از نگاه خانواده شهدا:

جایزه به بادیگارد ابراهیم حات"/>

متن خبر

بادیگارد بهترین فیلم از نگاه خانواده شهدا شد/ تقدیر از یتیم خانه ایران

بادیگارد بهترین فیلم از نگاه خانواده شهدا شد/ تقدیر از یتیم خانه ایران

بادیگارد بهترین فیلم از نگاه خانواده شهدا شد/ تقدیر از یتیم خانه ایراناخبار سینمای ایران
شناسهٔ خبر: 13891 -
سینماپرس-اخبار سینمای ایران-

سینماپرس اخبار سینمای ایران: بادیگارد به عنوان بهترین فیلم از نگاه خانواده شهدا اعلام شد.

به گزارش سینماپرس اخبار سینمای ایران بهترین فیلم از نگاه خانواده شهدا اعلام شد.


اعلام برگزیده بهترین فیلم سینمای ایران از نگاه خانواده شهدا:

جایزه به بادیگارد ابراهیم حاتمی کیا اهدا شد و فرزندش آن را دریافت کرد.

جایزه بهترین نقش آفرینی در بخش بهترین فیلم از نگاه خانواده شهدا، تعلق گرفت به علیرام نورایی برای بازی در فیلم یتیم خانه ایران.

علیرام نورایی هم در این بخش گفت: دریافت جایزه برای بازی در یتیمخانه ایران جایزه ارزشمندترین جایزه خواهد بود. حال خوبم را به شهدای سرزمینم به خصوص شهدای مدافع تقدیم می کنم

پدر احمدی روشن نیز با اهدای انگشتر شهید احمدی روشن از ابوالقاسم طالبی تقدیر کرد

ارسال نظر