سینماپرس: شیخ علی ظاهر معاون فرهنگی حزب الله لبنان پیام سید حسن نصرالله را خواند.

به گزارش سینماپرس شیخ علی ظاهر معاون فرهنگی حزب الله لبنان پیام سید حسن نصرالله را خواند.

سیدحسن نصرالله دبیرکل حزب‌الله لبنان در این پیام با سلام و درو" /> سینماپرس: شیخ علی ظاهر معاون فرهنگی حزب الله لبنان پیام سید حسن نصرالله را خواند.

به گزارش سینماپرس شیخ علی ظاهر معاون فرهنگی حزب الله لبنان پیام سید حسن نصرالله را خواند.

سیدحسن نصرالله دبیرکل حزب‌الله لبنان در این پیام با سلام و درو"/> سینماپرس: شیخ علی ظاهر معاون فرهنگی حزب الله لبنان پیام سید حسن نصرالله را خواند.

به گزارش سینماپرس شیخ علی ظاهر معاون فرهنگی حزب الله لبنان پیام سید حسن نصرالله را خواند.

سیدحسن نصرالله دبیرکل حزب‌الله لبنان در این پیام با سلام و درو"/>

متن خبر

سیدحسن نصرالله به جشنواره مقاومت پیام داد

سیدحسن نصرالله به جشنواره مقاومت پیام داد

سیدحسن نصرالله به جشنواره مقاومت پیام داداخبار سینمای ایران
شناسهٔ خبر: 13887 -
سینماپرس-اخبار سینمای ایران-

سینماپرس: شیخ علی ظاهر معاون فرهنگی حزب الله لبنان پیام سید حسن نصرالله را خواند.

به گزارش سینماپرس شیخ علی ظاهر معاون فرهنگی حزب الله لبنان پیام سید حسن نصرالله را خواند.

سیدحسن نصرالله دبیرکل حزب‌الله لبنان در این پیام با سلام و درود به عزیزان حاضر هنرمندان و مسولین گفت: با توجه به هجمه زیاد دشمن علیه جبهه مقاومت امروز حضور چشمگیر اصحاب هنر و رسانه بیشتر احساس می‌شود. تولیدات در این عرصه می تواند حقانیت این مسیر را به اثبات برسانند از اهالی هنر خواستار توجه بیشتر به جبهه مقاومت و معرفی آن هستم.

ارسال نظر