سینماپرس: از اکران فیلم ضدانگلیسی یتیم خانه ایران که روایتی تاریخی از وقوع یک هولوکاست واقعی در ایران است، جلوگیری شد.

به گزارش سینماپرس، در حالیکه طبق اعلام قبلی قرار بود فیلم سینمایی یتیم خانه ایران از چهارشنبه ۵ آبان در سینماهای کشور رو"/> سینماپرس: از اکران فیلم ضدانگلیسی یتیم خانه ایران که روایتی تاریخی از وقوع یک هولوکاست واقعی در ایران است، جلوگیری شد.

به گزارش سینماپرس، در حالیکه طبق اعلام قبلی قرار بود فیلم سینمایی یتیم خانه ایران از چهارشنبه ۵ آبان در سینماهای کشور رو" /> سینماپرس: از اکران فیلم ضدانگلیسی یتیم خانه ایران که روایتی تاریخی از وقوع یک هولوکاست واقعی در ایران است، جلوگیری شد.

به گزارش سینماپرس، در حالیکه طبق اعلام قبلی قرار بود فیلم سینمایی یتیم خانه ایران از چهارشنبه ۵ آبان در سینماهای کشور رو"/> سینماپرس: از اکران فیلم ضدانگلیسی یتیم خانه ایران که روایتی تاریخی از وقوع یک هولوکاست واقعی در ایران است، جلوگیری شد.

به گزارش سینماپرس، در حالیکه طبق اعلام قبلی قرار بود فیلم سینمایی یتیم خانه ایران از چهارشنبه ۵ آبان در سینماهای کشور رو"/>

متن خبر

جلوگیری از اکران «یتیم خانه ایران» در دقیقه نود!

جلوگیری از اکران «یتیم خانه ایران» در دقیقه نود!

جلوگیری از اکران «یتیم خانه ایران» در دقیقه نود!اخبار سینمای ایران
شناسهٔ خبر: 14397 -
سینماپرس-اخبار سینمای ایران-

سینماپرس اخبار سینمای ایران: از اکران فیلم ضدانگلیسی یتیم خانه ایران که روایتی تاریخی از وقوع یک هولوکاست واقعی در ایران است، جلوگیری شد.

به گزارش سینماپرس اخبار سینمای ایران، در حالیکه طبق اعلام قبلی قرار بود فیلم سینمایی یتیم خانه ایران از چهارشنبه ۵ آبان در سینماهای کشور روی پرده برود، اخبار جدید حاکی از آن است که از اکران این فیلم جلوگیری شده است.


هنوز از علت ممانعت از اکران این فیلم اطلاعی در دست نیست.

ارسال نظر