سینماپرس: دفتر پخش نور تابان مبلغ فروش فیلم «نفس» به کارگردانینرگس آبیار ظرف ۹ روز گذشته را ۳۶۵ میلیون تومان اعلام کرد که این مبلغ مربوط به فروش تهران فیلم است.

به گزارش سینماپرس، فیلم سینمایی سیانور شب گذشته (۲۷ آبان) به فروش ۷۱ میلیون توم" /> سینماپرس: دفتر پخش نور تابان مبلغ فروش فیلم «نفس» به کارگردانینرگس آبیار ظرف ۹ روز گذشته را ۳۶۵ میلیون تومان اعلام کرد که این مبلغ مربوط به فروش تهران فیلم است.

به گزارش سینماپرس، فیلم سینمایی سیانور شب گذشته (۲۷ آبان) به فروش ۷۱ میلیون توم"/> سینماپرس: دفتر پخش نور تابان مبلغ فروش فیلم «نفس» به کارگردانینرگس آبیار ظرف ۹ روز گذشته را ۳۶۵ میلیون تومان اعلام کرد که این مبلغ مربوط به فروش تهران فیلم است.

به گزارش سینماپرس، فیلم سینمایی سیانور شب گذشته (۲۷ آبان) به فروش ۷۱ میلیون توم"/>

متن خبر

«نفس» ۹ روزه ۳۶۵ میلیونی شد/ «سیانور» به مرز ۲ میلیارد رسید/ «یتیم خانه ایران» اوج گرفت

«نفس» ۹ روزه ۳۶۵ میلیونی شد/ «سیانور» به مرز ۲ میلیارد رسید/ «یتیم خانه ایران» اوج گرفت

«نفس» ۹ روزه ۳۶۵ میلیونی شد/ «سیانور» به مرز ۲ میلیارد رسید/ «یتیم خانه ایران» اوج گرفتاخبار سینمای ایران
شناسهٔ خبر: 14980 -
سینماپرس-اخبار سینمای ایران-

سینماپرس: دفتر پخش نور تابان مبلغ فروش فیلم «نفس» به کارگردانینرگس آبیار ظرف ۹ روز گذشته را ۳۶۵ میلیون تومان اعلام کرد که این مبلغ مربوط به فروش تهران فیلم است.

به گزارش سینماپرس، فیلم سینمایی سیانور شب گذشته (۲۷ آبان) به فروش ۷۱ میلیون تومان رسید و شهرستان تقریبا ۵۰ میلیون در شب گذشته فروش داشت. فروش کل فیلم در تهران یک میلیارد و ۲۷۶ میلیون تومان و در شهرستان ۶۱۰ میلیونی شد. فروش کل فیلم یک میلیارد و ۸۸۶ میلیون تومان است. 

فیلم سینمایی «یتیم‌خانه ایران» به مبلغ ۳۲۰ میلیون تومان فروش در تهران دست یافت. فیلم سینمایی «متولد ۶۵» به فروش ۶۰۵ میلیون تومان رسید و فیلم«نیمه‌شب اتفاق افتاد» از یک میلیارد گذشت و به مبلغ یک میلیارد و ۳۰ میلیون تومان دست یافت.

همچنین فیلم «فروشنده»  هم اینک به فروش فیلم ۱۵ میلیارد و ۳۴۰ میلیون تومان رسید. 

فروش فیلم «خشکسالی و دروغ» در تهران به مبلغ یک میلیارد و ۵۱۴ میلیون تومان رسید و در شهرستان ۸۰۴ میلیونی شد. این فیلم به فروش ۲ میلیارد و ۳۱۴ میلیون تومان دست یافته است.

دفتر پخش نور تابان مبلغ فروش فیلم «نفس» ظرف ۹ روز گذشته را ۳۶۵ میلیون تومان اعلام کرد که این مبلغ مربوط به فروش تهران فیلم است.

ارسال نظر