• برگزیدگان تجلی اراده ملی

    برگزیدگان تجلی اراده ملی

    برگزیدگان بخش تجلی اراده ملی مشخص شدند از فراوان ترین فیلم های بخش جایزه سازمان هاو موسسات تعلق گرفت به فیلم هایی چون شیار 143 چ چمران چندمتر مکعب عشق فرشته ها باهم می آیند امروز رستاخیز قصه از جمله فیلم های پر بازدید سازمان ها و موسسات ...

جدیدترین اخبار

محل تبلیغات

تبلیغات ایهنا تبلیغات ایهنا

طراحی و اجرا مهدی نوروزی -کلیه حقوق تعلق دارد به پایگاه خبری سینمایی ایهنا

اخبار سینمای ایران اخبار سینمای ایران اخبار سینمای ایران اخبار سینمای ایران اخبار سینمای ایران
اخبار سینمای ایران اخبار سینمای ایران اخبار سینمای ایران اخبار سینمای ایران اخبار سینمای ایران logo-samandehi